Tehokasta ja osallistavaa riskienhallintaa

Inclus on osallistava riskienhallintaohjelmisto joka mahdollistaa henkilöstön sitouttamisen jatkuvaan riskienhallintaan.

Tunnista, arvioi ja hallitse organisaatiosi yritysriskit ja kompleksit projektiriskit. 

Tutustu työkaluun oheisella videolla.

Play Video

Tunnista

Riskien tunnistaminen on osallistavaa ja suoraviivaista. Hyödynnä henkilöstön osaaminen ja varmista, että olennaiset riskit identifioidaan.

Arvioi

Hahmota ja priorisoi riskejä interaktiivisten visualisointien avulla. Tee monipuolisia riskivertailuja ja luo helposti tulkittavia raporttinäkymiä.

Hallitse

Luo ja hallinnoi ennakoivia toimenpiteitä ja seuraa niiden toteutumista.

Project risk management

Nosta organisaatiosi riskienhallinta uudelle tasolle

  • Osalliset pystyvät tunnistamaan riskejä matalalla kynnyksellä ja helpolla käyttöliittymällä.
  • Prosessi, joka normaalisti on vaivalloinen ja monivaiheinen pitkälti automatisoidaan osallistujille.
  • Henkilöstön osaaminen hyödynnetään aktiivisesti.
  • Riskit priorisoidaan ja analysoidaan dynaamisten visualisointien avulla.
  • Mahdolliset näkemyserot käsitellään rakentavasti ja riskejä hallitaan aktiivisesti.

Want to learn more?

Let us contact you for a demo.

Trusted by leading companies and organizations

Vieritä ylös