Evaluointi

Evaluointi auttaa kehittymään, oppimaan ja ymmärtämään

Tarvitsetko monipuolista, luotettavaa ja jäsenneltyä tietoa päätöksenteon tai kehittämisen tueksi?

Evaluointi on systemaattista arviointia ja tiedonkeruuta. Se auttaa oppimaan, parantamaan suoritusta sekä ymmärtämään paremmin asiakkaita ja muita sidosryhmiä.

Inclusin evaluointiohjelmiston avulla saat luotettavaa tietoa helposti ymmärrettävässä muodossa päätösten ja kehittämisen tueksi.

Inclusin työkaluilla pystyt esittämään evaluoinnin arvioinnin tulokset eri sidosryhmille selkeästi ja visuaalisesti. Saat kaikkien osapuolten äänen kuuluviin, voit tunnistaa kehityssuuntia ja hiljaista tietoa, joka muuten saattaisi jäädä näkymättömäksi.

Voit käyttää evaluointia apunasi eri käyttötapauksissa: esimerkiksi olemassa olevaan tai päättyneeseen projektiin, ohjelmaan, toimenpiteeseen, suunnitelmaan tai toiminnan tulokseen.

Evaluointi perustuu osallistavaan prosessiin, joka sitouttaa osapuolia päätöksentekoon. Sen avulla teet parempia päätöksiä, kehität toimintaa ja saat aikaan parempia tuloksia.

Palautetta asiakkailtamme

Evaluointi

  • Projektin eri osapuolten 360° arviointi
  • Tilaaja- ja asiakastyytyväisyys
  • Projektien ja kehitysohjelmien prosessiarviointi
  • Loppukäyttäjien kokemusten arviointi
  • Lessons learned ja itsearvioinnit
  • Palveluntuottajien kyvykkyyden ja hankintojen arviointi
  • Palvelun laadun arviointi
  • Suunnitelmien ja tuotekehityksen arviointi
  • Benchmark-vertailuanalyysit
Esimerkki Inclusin käytöstä evaluoinnissa
Luotettavuutta riskiarvioihin
Ajankohtainen tilannekuva
Sitouta suunnitteluun

Pilottiprojektista kumppanuuteen

Pilotti

Luodaan ensimmäinen malli yhteistyölle.

Kartoitetaan kehityskohteita ja -haasteita.

Jatkokehitetään ja laajennetaan mallia

Kehitetään ohjelmistoa asiakkaan toivomaan suuntaan ja laajennetaan palvelua.

Jouheva kumppanuus

Inforglobe on ohjelmistotalo, joka aidosti palvelee ja ratkoo asiakkaan haasteita.

Kysy kokeilua tai pilottihanketta

Pilottiprojekti alkaen 4000€

Vieritä ylös