Referenssit

Hyödyllisiä resursseja

Search facet
Post type facet
  • Kaikki
  • Caset (7)
  • Media (7)
  • Posts (4)
  • Referenssit (19)

A-insinöörit

”Johdamme riskienhallintaa Inclusin avulla arvojemme mukaisesti – yhdessä ja paremmin. Inclus auttaa osallistamaan suuren joukon asiantuntijoita hankkeen riskien käsittelyyn tehokkaasti. Pääsemme entistä paremmin sanoista tekoihin. Rakennushankkeen tilaaja voittaa, sillä asiantuntijoiden ajankäyttöä kunnioitetaan ja aikaa säästyy riskiarvion organisoinnista hanketta eteenpäin vievään toimintaan.”

Liisa Jäätvuori

Sweco

”Inclusin työkaluilla olemme onnistuneet säästämään merkittävästi työpajoihin sitoutuvaa työaikaa, sillä kokonaisia työvaiheita on voitu jättää pois niin valmistelun kuin itse työpajankin osalta raportointia unohtamatta. Suunnittelun laatu on noussut osallistamalla hankkeen eri vaiheissa asiakkaan, loppukäyttäjän ja sidosryhmien edustajia. Alustavasta suunnittelusta käyttöönottoon olemme saaneet uusia näkökulmia tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi eri osapuolten sitoutuminen hankkeen onnistuneeseen läpivientiin on parantunut. Eri näkökulmien aktiivinen tunnistaminen ja yhteisen ymmärryksen rakentaminen ovat kriittisessä asemassa monivaiheisissa hankkeissa.”

Jukka Rautiainen

Hansel

“Inclusin monilahjakkaan henkilöstön kanssa on ilo työskennellä. Heitä ohjaa innovatiivinen ja ketterä suhtautuminen sekä osaaminen. Inclusin avulla on helppo ratkoa vuorovaikutteisesti yhteiskunnan kohtaamia komplekseja haasteita.”

Mika Hänninen

My Cashflow

”Ohjelmistomme kehittämisen priorisointi ja suunnittelu on meille suuri haaste. Saimme osallistavalla Inclus-työkalulla kaikkien tärkeimpien sidosryhmien prioriteetit yhteen isoon dynaamiseen kuvaan. Kykenimme sen perusteella tekemään selkeät ja perustellut kehitysprioriteetit ohjelmistollemme. Aiomme käyttää heidän palveluitaan jatkossakin sekä suosittelemme heitä lämpimästi vastaaviin haasteisiin muillekin.”

Ismo Ruotsalainen

Elisa Videra

”Inclusin ajasta ja paikasta riippumattomat osallistavat työkalut mahdollistivat koko henkilöstön mielekkään etäosallistumisen monitahoisten strategisten valintojen pohdintaan ja yhteiseen analyysiin. Henkilöstö ja johto pitivät prosessista, joka haastoi ja vahvisti strategisia valintoja.”

Pasi Mäenpää

Inclus’ history and origins

Risk management in construction industry

Why is risk management important

Why scenario planning is essential

Full interview with Risto Siilasmaa

SOK

”Osallistava ennakointiprosessi onnistui erinomaisesti Inclusin huolellisen alkuvalmistelun ja joustavan yhteistyön ansiosta. Monimutkainen toimintaympäristöanalyysi toteutettiin suoraviivaisesti ja tuloksellisesti. Inclusin palvelu oli kokonaisvaltaisesti korkeatasoista.”

Raimo Mäenpää
Vieritä ylös