Suunnittelu- ja konsultointiala

Säästä työaikaa ja hallitse projekteja paremmin

Inclus auttaa ihmisiä ymmärtämään paremmin toisiaan projekteissa, joissa on monia osapuolia vaikuttamassa ja moniulotteisia asioita hallittavana. Inclus-työkalujen avulla säästät työaikaa useassa eri konsultointiprosessin vaiheessa ja pystyt luomaan helposti skaalautuvia työskentelymalleja omaan työhösi. Inclus automatisoi arviointi- ja päätöksentekoprosessia ja auttaa sinua keskittymään asiakkaalle lisäarvoa tuovaan neuvonantoon.

Inclus Multiview

Miten se toimii?

1. Lähetä linkki

2. Reaaliaikaiset ja interaktiiviset tulokset

3. Ymmärrä ja toimi

Systematisoi prosessi

Inclus auttaa luomaan vakioidut prosessit ja säästää aikaa.

Auta osapuolia onnistumaan työssään

Inclusilla autat ihmisiä tekemään oman työnsä paremmin.

Keskity oikeisiin asioihin

Inclusin avulla säästät aikaa ja pystyt keskittymään oikeisiin asioihin.

Hahmota kokonaisuus helpommin

Inclusin visualisoinnit auttavat näkemään kokonaiskuvan heti.
 • Riskitiedon keräys
 • Riskien ennakkoarviointi
 • Visuaaliset yhteenvedot ja riskitiedon esittäminen
 • Työpajojen valmistelu
 • Toimenpiteiden suunnittelu
 • Uudelleenarvioinnit ja seuranta
 • Riskitiedon jalostus hankkeen aikana
Esimerkki Inclusin riskienhallintatyökalusta
 • Suunnitteluvaihtojen arviointi
 • Hankintapäätökset
 • Portfoliohallinta
 • Projektipäätöksenteko
 • Tuote- ja palvelukehitys
 • Vaikuttavuuden arvioinnit
 • Projektin eri osapuolten 360° arviointi
 • Tilaaja- ja asiakastyytyväisyys
 • Projektien ja kehitysohjelmien prosessiarviointi
 • Loppukäyttäjien kokemusten arviointi
 • Lessons learned ja itsearvioinnit
 • Palveluntuottajien kyvykkyyden ja hankintojen arviointi
 • Palvelun laadun arviointi
 • Suunnitelmien ja tuotekehityksen arviointi
 • Benchmark-vertailuanalyysit
Esimerkki Inclusin käytöstä evaluoinnissa
Esimerkki Inclusin käytöstä yhteistoiminnassa
 • Keskinäisriippuvuudet ja tiedonkulku
 • Ongelmanratkaisu ja sovittelu
 • Projektityytyväisyys
 • Kyvykkyysanalyysit
 • Ennakointi ja varautuminen
 • Tavoitteiden asetanta
 • Ekosysteemi- ja palvelukehitys
Case esimerkki: Sweco
Riskienhallinta & suunnittelu

Inclusin avulla päätöksentekoon luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä

Sweco on johtava suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys, joka työllistää 2 500 työntekijää Suomessa. Swecon asiantuntijat suunnittelevat tulevaisuuden kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Työn tuloksena syntyy terveellisiä ja turvallisia rakennuksia, tehokasta infrastruktuuria sekä kestäviä energia- ja vesihuollon ratkaisuja.

Swecon projektinjohdon ja rakennuttamisen asiantuntijat ovat tehneet yhteistyötä Inforgloben kanssa jo yli kahden vuoden ajan. Inforgloben Inclus-työkalua on käytetty projektinjohtamisen apuna useissa erilaisissa projekteissa.

Background image

Kokeile tänään!

Kysy lisää hinnoittelusta ja yhteistyömalleista

Vieritä ylös